Paměti města Vamberka nad Zdobnicí

Neohodnoceno
 
Efekt lupa
 

Paměti města Vamberka nad Zdobnicí Josef František Král

Dostupnost Skladem
Cena 25 000 Kč bez DPH
25 000 Kč    
Kód produktu 5864
Kategorie Pro obce a patrioty
 

Paměti města Vamberka nad Zdobnicí

napsal Josef František Král

Vamberk 1927, Brno 2012

Jedná se o znovuvydání díla regionálního historika Josefa Františka Krále. Zachytil v něm historii města Vamberka, který byl centrem vamberského panství. Kniha obsahuje tyto kapitoly: I. O založení hradu a města V. - II. Nejstarší dějiny - V. pod rozličnými pány až do rozdělení zboží vamberského na počátku XVI. stol. - III. V. hrad a tvrz: a) Popis. b) Na ulici a v krčmě před věky - c) Zřízení obecní. - IV. další příběhy až do opětného sloučení zboží vamberského (od poč. XVI. stol. až do r. 1604.): a) Starý V. n. Zdob. b) Nový V. V. Osudy spojeného V. za vlády pana Václava Mikuláše Pecingara z Bydžína. Konfiskace statku vamberského po bitvě na Bílé hoře (1604-1627). VI. Osudy V. ve válce třicetileté a za vlády pánů Zarubů z Hustiřan (1628 až 1707.) - Počet obyvatelstva po válce třicetileté - VII. Dějiny V. ve stol. XVIII. (za pánů Kolovratů): a) Až k počátkům válek pruských. b) Pruské války c) V. ve 2. pol. XVIII. století - VIII. Náboženské poměry a duchovní správa vůbec: a) V době nejstarší b) Hnutí náboženské v krajině nynějšího Vamberska od vypuknutí bouří husitských až do vydáni majestátu (1415 - 1609) c) Protireformace (stol. XVII.) d) Duchovní správa od poč. stol. XVIII. až do časů našich. e) O kněžských důchodech f) Bratrstvo literátské. - Bratrstvo sv. p. Barbory. g) Židé - IX. Školství - X. Řemesla (cechovní zřízení) - Cech holubářský - XI. lidový průmysl krajkářský: a) Historie nejstarších gruntů vamberských b) Veřejné budovy c) Jiné památky - XIII. Věci obecní: a) Zřízení obecní b) Příjmení sousedů c) Nejstarší známé úřední osoby obecní d) Ukázky z knihy zápisův zvané „Jednorožec“ založ. r. 1602 e) Vysazení města. - Trhy. - majetek a důchod obce - XIV. Poddanské poměry se zřetelem k městu V. a o správě statku vamberskeho - XV. Berně. katastry - Obraz hospodářských poměrů na celém panství vamberském - XVI. Útisk lidu poddaného v XVIII. stol. vůbec - Rabisace dvorů vamberských - Rozprodej jiných panských gruntů ve V. - XVII. V. v XIX. století: a) Události do r. 1848 b) Léta obrození od r. 1848 c) Válka s Pruskem a Italií d) Duševní život v absolutismu e) Novější příběhy až do vypuknutí války světové - XVIII. Vynikající rodáci vamberští.

Počet stran: 399, formát B5, brožovaná knižní vazba

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: