Příběhy města Turnova nad Jizerou I.

Nicht bewertet
 
Lupe-Effekt
 

Příběhy města Turnova nad Jizerou I. (od založení města do roku 1620) Josef Vítězslav Šimák

Preis €20,57 ohne MwSt.
€22,63    
Art.-Nr. 1689
Kategorie Místopis Dějiny měst a obcí
 

Příběhy města Turnova nad Jizerou I. 

(od založení města do roku 1620)

Napsal: Josef Vítězslav Šimák

Turnov 1903, Brno 2018

Jde o znovuvydání díla regionálního badatele Josefa Vítězslava Šimáka. Zachycuje historii Turnova a okolí od počátků až do roku 1618. Poloha předurčovala město k řemeslné a obchodní prosperitě, ale také k pobytům armád. Těmto těžkým situacím - mnohdy ještě přírodním katastrofám, požárům a nemocem - dovedli čelit s obdivuhodnou statečností. Kniha je doslova nabita podrobnými fakty, díky nimž čtenář získá informace o poměrech za vlády jednotlivých vrchností, o řemeslné výrobě, školství, veřejné správě, památkách. Významnou část knihy tvoří poměry náboženské reprezentované katolickou církví a Jednotou bratrskou. Kniha obsahuje rodokmen Markvarticů, soupisy předbělohorských panských úředníků, konšelů, dějiny šlechtických rodů usedlých v Turnově.

 

Počet stran: 350, formát B5, brožovaná knižní vazba

 

Z Vašeho okolí jsme vydali např.: Josef Vítězslav Šimák: Příběhy města Turnova nad Jizerou III., Justin Václav Prášek: Dějiny města Turnova nad Jizerou, Vácslav Vaněk: Okres mladoboleslavský, František Bareš: Paměti města Mladé Boleslavě, František Mizera: Paměti města Semil a okolí, Václav Janoušek: Jičín od založení až na naše doby, Petr Matoušek: Paměti města Rovenska, Rafael Engelman, František Číp - Dějiny venkovských obcí na Novopacku, František Mizera - Popis okresního hejtmanství Semilského, Josef Jan Fučík - Historický místopis částí bývalého panství Miličevského a Radim - Peckovského v Okresu Lomnickém, Josef Jan Fučík – Historický místopis města Lomnice nad Popelkou, Dolení Lomnice, Račan, Malé Strany a Staré Lomnice, Josef Jan Fučík - Historický místopis obce Nové Vsi nad Popelkou, ale také např. Vojtěch rytíř Král z DobreVody: Heraldika a další, která si můžete rovněž objednat.

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen: