Paměti města Vamberka nad Zdobnicí

1 hodnocení
 
Efekt lupa
 

Paměti města Vamberka nad Zdobnicí Josef František Král

Dostupnost Skladem
Cena 568 Kč bez DPH
624,80 Kč    
Kód produktu 188
Kategorie Místopis Dějiny měst a obcí
 

Paměti města Vamberka nad Zdobnicí

napsal Josef František Král

Vamberk 1927, Brno 2012

Jedná se o znovuvydání díla regionálního historika Josefa Františka Krále. Zachytil v něm historii města Vamberka, který byl centrem vamberského panství. Kniha obsahuje tyto kapitoly: I. O založení hradu a města V. - II. Nejstarší dějiny - V. pod rozličnými pány až do rozdělení zboží vamberského na počátku XVI. stol. - III. V. hrad a tvrz: a) Popis. b) Na ulici a v krčmě před věky - c) Zřízení obecní. - IV. další příběhy až do opětného sloučení zboží vamberského (od poč. XVI. stol. až do r. 1604.): a) Starý V. n. Zdob. b) Nový V. V. Osudy spojeného V. za vlády pana Václava Mikuláše Pecingara z Bydžína. Konfiskace statku vamberského po bitvě na Bílé hoře (1604-1627). VI. Osudy V. ve válce třicetileté a za vlády pánů Zarubů z Hustiřan (1628 až 1707.) - Počet obyvatelstva po válce třicetileté - VII. Dějiny V. ve stol. XVIII. (za pánů Kolovratů): a) Až k počátkům válek pruských. b) Pruské války c) V. ve 2. pol. XVIII. století - VIII. Náboženské poměry a duchovní správa vůbec: a) V době nejstarší b) Hnutí náboženské v krajině nynějšího Vamberska od vypuknutí bouří husitských až do vydáni majestátu (1415 - 1609) c) Protireformace (stol. XVII.) d) Duchovní správa od poč. stol. XVIII. až do časů našich. e) O kněžských důchodech f) Bratrstvo literátské. - Bratrstvo sv. p. Barbory. g) Židé - IX. Školství - X. Řemesla (cechovní zřízení) - Cech holubářský - XI. lidový průmysl krajkářský: a) Historie nejstarších gruntů vamberských b) Veřejné budovy c) Jiné památky - XIII. Věci obecní: a) Zřízení obecní b) Příjmení sousedů c) Nejstarší známé úřední osoby obecní d) Ukázky z knihy zápisův zvané „Jednorožec“ založ. r. 1602 e) Vysazení města. - Trhy. - majetek a důchod obce - XIV. Poddanské poměry se zřetelem k městu V. a o správě statku vamberskeho - XV. Berně. katastry - Obraz hospodářských poměrů na celém panství vamberském - XVI. Útisk lidu poddaného v XVIII. stol. vůbec - Rabisace dvorů vamberských - Rozprodej jiných panských gruntů ve V. - XVII. V. v XIX. století: a) Události do r. 1848 b) Léta obrození od r. 1848 c) Válka s Pruskem a Italií d) Duševní život v absolutismu e) Novější příběhy až do vypuknutí války světové - XVIII. Vynikající rodáci vamberští.

Počet stran: 399, formát B5, brožovaná knižní vazba

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: