Památky hradu, města a panství Brůmova na Moravě

2 ratings
 
Lupe-Effekt
 

Památky hradu, města a panství Brůmova na Moravě František Saleš Pluskal

Preis €15,55 ohne MwSt.
€17,10    
Art.-Nr. 975
Kategorie Místopis Dějiny měst a obcí
 

Památky hradu, města a panství Brůmova na Moravě

 Napsal: František Saleš Pluskal

Olomouc 1878, Brno 2017

Ve snaze zpřístupnit veřejnosti toto obtížně dostupné kvalitní dílo přistoupili jsme k jeho znovuvydání. Autor pojednává o minu­losti regionu, vzniku hradu, založení kláštera, vzniku aglomerace, která byla povýšena na město v r. 1500. Uvádí šlechtické majitele panství a život poddaných za jejich držby. Ten byl těžký v dobách míru, kdy byli sužováni často epidemiemi - jako např. morem 1599, cholerou 1830 a 1836, později tyfem. Ale také su­chem, které doprovázela neúroda v r. 1847, častými požáry. Ještě horší byla válečná období - např. při bojích s Kurucy, nebo prusko - ra­kouské válce, kdy městem táhlo 40 000 pruských vojáků. Přesto se dovedli obyvatelé obdivuhodně vzepřít ranám osudu a znovu vybudo­vat své obce a město Brumov. Takže se v knize dočteme rovněž o památkách města, postavení školy, péči o chudé, výročních jar­marcích, dobytčích trzích, včelařství, ovocnářství, pivovarnictví. Bonusem knihy je úřední záznam z r. 1867, který uvádí celkový počet obyvatel, počet obyvatel podle pohlaví, zaměstnání, náboženství, počty domů, spolky.

Počet stran: 137, formát B5, brožovaná knižní vazba, dobové fotografie

Z Vašeho okolí jsme vydali např.: František Vácslav Peřinka: Vlastivěda moravská -  Vizovský okres, Matouš Václavek: Dějiny města Vsetína a okresu vsackého, Matouš Václavek: Vlastivěda moravská -  Vsatský okres, Vincenc Prasek: Paměti městečka Napajedel, a dědin k panství Napajedelskému ode dávna příslušných, František B. Vídeňský: Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech, a další, která si můžete rovněž objednat.

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen: