Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou I.

Nicht bewertet
 
Lupe-Effekt
 

Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou I. August Sedláček

Preis €26,84 ohne MwSt.
€29,52    
Art.-Nr. 1305
Kategorie Místopis Dějiny měst a obcí
 

Dějiny královského krajského města

Písku nad Otavou I.

Sepsal: August Sedláček

Písek 1911-3, Brno 2017

Jedná se o znuvuvydání monumentální trojdílné knihy, autora Hradů, zámků a tvrzí v Kralovství Českém Augusta Sedláčka. Kniha pojednáva o historii královského města Písku. Zachycuje poměry za dob Přemyslovců, slavnou etapu za vlády Karla IV., dobu husitskou a dramatické události za 30leté války a válek v následujících staletích, kdy se město často stávalo křižovatkou armád a jeho obyvatelé čelili s nevšední statečností těžkým životním situacím. První díl obsahuje dějiny Písku od počátků do roku 1787, druhý díl popisuje léta 1788 až 1909, duchovní správu, židovskou společnost, uvádí soupis královských, stavovských úředníků, kteří dohlíželi nad Pískem, seznam městských hodnostářů a úředníků a podává topografii města, v třetím díle najdeme dějiny hradu, Hory, kostelů, kláštera, píseckých škol, špitálu, mostu, divadla, pivovaru, rybníku, řemesel, medailony rodáků a dějiny působení jezuitů v Písku. Kniha je doprovázena bohatým rejstříkem a ilustracemi a fotografiemi.

Cena: Díl 1. 733,- Kč, díl 2. 697,- Kč, díl 3. 728,- Kč

Počet stran: 1405 (I. díl 461, II. díl 462, III. díl 482), formát B5, brožovaná knižní vazba

 

Z Vašeho okolí jsme vydali např.: František Pecen: Strakonicko v pověstech a bájích, František Teplý: Dějiny města Volyně a okolí, Theodor Antl: Dějiny města Netolic, Antonín Cechner: Soupis památek - Politický okres Kaplický, Jan Matzner: Královské město Písek, Josef Renner a Otakar G. Paroubek: Popis Okresního hejtmanství Píseckého, Josef Siblík: Blatensko a Březnicko, Josef B. Rebec: Zeměpisný nástin hejtmanství Přešticko – Nepomuckého, Josef Ambrož Gabriel: Královské město Sušice a jeho okolí, Dr. Karel Hostaš a Ferdinand Vaněk: Soupis památek - Politicky okres Sušický a okolí a další, která si můžete rovněž objednat.

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen: